Struktur i fritidsinstitutionen.

 

Fritidsinstitutionen er delt op i 5 huse,
hvert hus har en eller flere børnegrupper tilknyttet alt efter hvad de fysiske rammer tillader. Alle husene er delt op i pædagogiske stuer/”rum” som f.eks.

- værksteder

- fællesrum/alrum

- legeplads

- legerum/stuerne

Alle husene arbejder med ”åben plan” struktur, hvilket betyder at børnene må gå ind på de stuer de har lyst til, og deltage i de aktiviteter de har lyst til. 

Bilag