Vores forældreråds og vores forældreråds møder . 2018-2019

Dato

Sted

Tidsrum.

30-01-2019

Græshoppen

17,30 – 20,00

27-03-2019

Skrammellegepladsen

17,30 – 20,00

28-08-2019

Pomfritten

18,00 – 20,30.

27-11-2019

Emdrup Søgård

17,30 – 20,00

 

Alle Møder er i tidsrummet fra 17,30 til 20,00.

Forældreråd på fritidsinstitutionen. 

Navn

 

Hus

Mail

År

Jacob Wienecke

Formand

Skrammellegepladsen.

Jacob@wienecke.dk

2

Christina Angela Ertner

Medlem

Emdrup Søgård.

2

Sean Ingemann

Medlem

Græshoppen.

1

Svend Kristensen

medlem

Pomfritten.

1

 

Suppleanter

Mette Knudsen

suppleant

Emdrup Søgård

 

1

Kristina Helene Werner Andersen suppleant pomfritten            1
Stephan 
Schelske

suppleant  Skrammellegepladsen            1

 

 

 

 

 

 

 

Vores Forældrerådet

Sammensætning
Forældrerådet er sammensat af et overvejende flertal af forældrerepræsentanter og et
antal medarbejderrepræsentanter.

Et stærkt og aktivt forældreråd skaber sammenhæng, fællesskab og engagement blandtmedarbejdere, forældre og børn i enhederne. Der skal derfor oprettes et forældreråd forhver enhed - det er op til den enkelte enhed at bestemme størrelsen på deres forældreråd.

Forældrerådsrepræsentanterne vælges i og blandt forældrene i enheden, dog er enhedens forældrebestyrelsesrepræsentant/er automatisk medlem af forældrerådet. 

Som medlem af forældrerådet repræsenterer du alle forældre i enheden. Det er derfor vigtigt, at der skabes en god kontakt til de øvrige forældre. De skal løbende orienteres om arbejdet i forældrerådet og nemt kunne henvende sig med spørgsmål, ønsker og behov til forældrerepræsentanten.

Som forældrerådsrepræsentant er du ansvarlig for at deltage velforberedt til møderne. Forældrerådets formand og næstformand vælges blandt forældrerepræsentanterne på forældrerådets første møde.

Medarbejderrepræsentanterne i forældrerådet skal bidrage til at skabe sammenhæng mellem beslutninger og diskussioner i forældrerådet og det daglige pædagogiske arbejde i enheden.

Den pædagogiske leder deltager i forældrerådsmøderne, og er ansvarlig for at der i samarbejde med formanden udarbejdes en dagsorden med relevante emner. 

Den pædagogiske leder er ligeledes ansvarlig for, at der udarbejdes referater og at disse offentliggøres på enhedens hjemmeside efter mødet. 

Derudover er det den pædagogiske leders ansvar at føre
forældrerådets beslutninger ud i enhedens pædagogiske praksis

 

Bilag
forældrerådet. møde d27-03-2019