Åbningstider

Lukkedage

Orientering om lukkedage i Københavns Kommunes institutioner 0-9 år

 

Kære forældre I husene: Græshoppen, Pomfritten, Skrammellegepladsen og Emdrup Søgård

Vores institution holder følgende lukkedag/e i 2019:

  •  
  •  d.1 maj og d. 31 maj (dagen efter KR himmelfartsdag)
  •  d.23.24 27,30 og 31 december. 2019.

Alle institutioner til børn 0-9 år i Københavns Kommune kan afholde op til 8 lukkedage. Placeringen af lukkedagene besluttes i forældrebestyrelsen og kan placeres på dage, hvor fremmødet af børn i forvejen er lavt.

 

Udover disse 8 dage holder alle institutioner til børn mellem 0-9 år lukket d. 5. juni (Grundlovsdag) og d.24. december (juleaftensdag).

 

Placering af lukkedage – lavt fremmøde

Der må kun afholdes lukkedage på dage med lavt fremmøde – det vil sige på dage, hvor mange forældre i forvejen holder fri. Det kan f.eks. være mellem jul og nytår eller på den indeklemte fredag efter Kristi Himmelfartsdag eller i andre ferieperioder.

 

I Københavns Kommune defineres lavt fremmøde ved, at maksimalt 45% af det samlede antal børn har behov for pasning. Det er ledelsen i institutionen, der vurderer, på hvilke dage der kan forventes at være lavt fremmøde. Vurderingen skal være saglig, og skal afspejle forældrenes reelle pasningsbehov.

 

Placeringen af lukkedagene besluttes i forældrebestyrelsen.

 Alternativ pasning

Har I behov for pasning, når der bliver afholdt en lukkedag, vil I blive tilbudt alternativ pasning. Pasningen kan foregå i jeres egen institution, eller den kan foregå i en anden institution i jeres klynge eller i en anden nærliggende institution.

 Der stilles ikke alternativ pasning til rådighed, når dagtilbuddet holder lukket den 5. juni og den 24. december.

 

Med venlig hilsen

 

Thomas Moltke

Pædagogisk Leder