Klyngen NB G.

Fritidsinstitutionen ved Lundehusskolen 

er en del af en kommunal klynge.

Daglig tale kaldet Klyngen NB G.

Formålet med at indføre klyngeledelse er:

- at skabe fremtidssikrede og økonomiske bæredygtige enheder.

- at effektivisere ledelsen og administrationen.

- at sikre sammenhængen og bedre overgange i børnenes liv.

Succeskriteriet er at skabe en bæredygtig organisation både økonomisk, fagligt, pædagogisk og arbejdsmiljømæssigt.

Pædagogisk ledelse skal tilbage til børneperspektivet og væk fra administrationen.

Klyngen består af 6 institutioner som ligger i nærområdet;

Børnehuset Emdrup/ Emdrup Søgård (0-6 år) 
Regnskoven (0-6 år) 
Dragen /Hidbærhegnet (0-6 år) 
Studsgården (0-6 år) 
Børeneringen børnehus (0-6 år) 
Fritidsinstitutionen Lundehus (5-10 år)

Der er alt i alt 1505 børn fordelt på
på de 6 institutioner. 

Der er en klyngeleder for hele klyngen og der er 7 pædagogiske ledere, som skal varetage den daglige drift og ressourcestyring af de 6 institutioner.