Ledelsen af Fritidsinstitutionen ved Lundehusskolen

 

kontrakt oplysninger på pædagogiske leder:  

 

Thomas Moltke. 

mobil: 29124721

 

 Ledelse og den pædagogiske leders rolle.

Den pædagogiske leder har ansvaret for den daglige drift, ledelse af enhedens personale og arbejdet med den pædagogiske udvikling i institutionen med udgangspunkt i klyngens fælles mål.

I det daglige er det den pædagogiske leder, der har det pædagogiske ansvar for deres enhed, medens klyngelederen har det administrative og overordnede pædagogiske ansvar.

Derudover er der 4 teamkoordinatorer som bistår den pædagogiske leder i den daglige drift med at koordinere opgaver, møder mm.  

Ledelse af Fritidsinstitutionen ved Lundehusskolen

Klyngelederen
Mark Buvad.
Mail: J000@bkk.dk

Pædagogiske leder :
Thomas Moltke
thmolt@kk.dk