Vores fritidspædagogiske tilgang

Når barnet er på fritidsinstitutionen, drejer det sig om barnets fritid. 

I fritidsinstitutionen er aktiviteterne frivillige og barnet bestemmer stort set om det ”selv finder på”, deltager i aktiviteter eller om det bare har lyst til at ”lave ingenting”.

Vi forsøger at skabe gode rammer for børnenes egen leg, men også at inspirere og introducere nyt.

Fritidsinstitutionen skal tilbyde en vifte af aktiviteter, hvor målet er at skabe oplevelser, sammenhold, udvikling af medbestemmelse samt selvhjulpethed.

Børnegruppens alder spreder sig fra 5-10 år og aktiviteterne tager naturligvis udgangspunkt i at alle tilgodeses.

Der vil også være forskelle på hvornår og hvordan de forskellige huse laver   aktiviteterne.

I hvert hus har man frihed til at lave de  aktivitet og arrangenemer, man mener er relevante i forhold til den børnegruppe der er i huset.

Alle aktiviteter skal have udgangspunkt i KBH Kommunes pejlemærker og de 9 pædagogiske mål for fritidsinstitutioner.

Hvert hus laver en aktivitesplan/årshjul med aktiviteter og arrangementer i huset og fælles aktiviteter på tværs af husene. Aktivitetsplanerne offentliggøres på Digital Dagsinstitutions kalender så børn og forældre kan se planerne og følge med.